Услуги

От България за ЕС

Тежкотоварен транспорт от България за Европейски съюз.

От ЕС за България и Гърция.

Тежкотоварен транспорт от Европейски съюз за България и Гърция.

В България

Тежкотоварен транспорт във вътрешни дестинации в рамките на България.

Пловдив
ул. Кукленско шосе 12

Тежкотоварен транспорт из цяла Европа

транспортна компания
транспортна компания

транспортна компания

  Сиджи Транс ЕООД се занимава с тежкотоварен транспорт в границите на Европейския съюз. Фирмата е съсредото-
чена в дестинациите: България, Гърция и Европейския съюз. На пазара на тежкотоварния транспорт е от 1994г.

транспортна компания транспортна компания транспортна компания транспортна компания транспортна компания транспортна компания транспортна компания